O Nas

PL Engineering jest firmą produkcyjno-inżynierską, działającą w branży od 2015 roku. Zajmujemy się produkcją konstrukcji stalowych, aparatury ciśnieniowej, wykonywaniem maszyn i urządzeń na podstawie powierzonej dokumentacji lub według własnego projektu. Wykonujemy prace montażowe, remontowe, naprawcze i modernizacyjne. Pracownicy PL Engineering to wykwalifikowana i doświadczona kadra inżynierów, monterów spawaczy, której kompetencje potwierdzają dodatkowo posiadane uprawnienia i certyfikaty. Nadzór nad jakością wykonywanych zamówień prowadzony jest w oparciu o procedury wdrożonego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. 

Wybrane realizacje: 

 

 • kompleksowe wykonanie prefabrykacji i montażu podkolektorów pary i kondensatu wraz z rurociągami zasilającymi kolektory, wykonanie wpałek, wykonanie połączenia satelitek grzewczych pomiędzy króćcami podkolektora a parogrzejką zlokalizowaną na ogrzewanym rurociągu, w obszarze B i C w ramach zadania Inwestycyjnego nr 11241 pn. „Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym PKN w Płocku”-luty 2022 - luty 2023.
 • demontaż i montaż nowego orurowania -15ton- na terenie instalacji- Alikalcja HF – październik -listopad 2022r. -w ramach remontu -PKN ORLEN S.A. 
 • demontażu / montażu Armatury PiA przeznaczonej do regeneracji-na terenie instalacji Paraksylan – wrzesień 2021r. -w ramach remontu-PKN ORLEN S.A. 
 • wykonanie konstrukcji wsporczej (14 ton) dla rurociągów TG1 w Zakładzie Elektorciepłowni PKN ORLEN S.A. w Płocku, listopad - grudzień 2020
 • wykonanie wg własnej dokumentacji technicznej (projektowej), dostawa Separatora (medium: chlorek winylu, ług sodowy) kat. IV wg PED 2014/68/UE - Anwil S.A.   
 • modernizacja wg własnej dokumentacji technicznej wkładów U-rurowych do wymienników ciepła -6szt , (modernizacja wg UDT)  
 • wykonanie Chłodnicy (Art.4.3), Zbiornika technologicznego na wodę (Art.4.3), Separatora (kat. III wg PED 2014/68/UE) -PKN ORLEN S.A. 
 • demontaż /montaż rurociągu DN700, (w ramach remontu instalacji) -PKN ORLEN S.A. 
 • wykonanie nowych wkładów U-rurowych do wymienników ciepła -2szt , (modernizacja wg UDT)
 • wykonanie i montaż wymienników ciepła U-rurowych -2szt. (wytwarzania wg PED 2014/68/UE)
 • wykonanie i montaż separatora wodoru -1szt. (wytwarzania wg PED 2014/68/UE)
 • wykonanie i montaż wymiennika ciepła typu „rura w rurze” -1szt (wytwarzania wg PED 2014/68/UE)
 • modernizacja instalacji (komponenty do produkcji paliwa lotniczego) 
 • prace remontowo serwisowe na terenie zakładu produkującego paliwa lotnicze.
 • wykonanie i montaż zbiornika refluksu -1szt – 2017r
 • budowa instalacji K-2 w oparciu o własny projekt - 2018r
 • budowa rurociągów do transportu paliwa lotniczego; - 2015-2019r 
 • orurowanie terminala nalewczego; - 2018r
 • orurowanie zbiorników magazynowych (własny projekt) -2018r 
 • wykonanie i montaż (maszyn) płyt i klinów składających wraz z mechanizmami regulacji dla linii do produkcji folii i geomembrany, (własny projekt) – 2018-2019r
 • wykonanie i montaż zespołów, urządzeń do rozcinania, rozkładania i kalandrowania geomembrany (własny projekt) -2018-2019r
 • prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych zjeżdżalni wodnych, realizacje krajowe (Łeba, Tychy, Sianożęty, Zator -Energylandia, Międzyzdroje) zagraniczne (Cypr, Belgia, Holandia, Ukraina- (Krym), Niemcy) 2015-2023 - kilkanaście realizacji.

 

 

 

Nasze certyfikaty

certyfikat EN-ISO 3834-2 / certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

PN-ISO 45001:2018 ;PN-EN ISO 9001:2015.

certyfikat 1090-2 do klasy EXC3

uprawnienia Urządu Dozoru Technicznego na naprawę i modernizację urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

technologie WPQR (spawanie)/ TBPQR (gięcie rur) uznane przez Urząd Dozoru Technicznego

certyfikaty / zaświadczenia kwalifikacyjne personelu spawalniczego, przeróbki plastycznej uznane przez UDT-CERT/UDT

Oferujemy

 • konstrukcje stalowe, 
 • urządzenia ciśnieniowe (rurociągi, wymienniki ciepła, wkłady U-rurowe do wymienników ciepła, separatory, zbiorniki itp.), 
 • maszyny, urządzenia dla przemysłu, 
 • remonty instalacji technologicznych,
 • prace serwisowe. 
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Skontaktuj się z nami

PL Engineering

NIP: PL 7742704148